Vítáme Vás na stránkách
Střediska distančního vzdělávání
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Středisko distančního vzdělávání (dále jen „SDV“) je součástí děkanátu CMTF a zodpovídá za zavádění, rozvoj a průběh distančního vzdělávání na CMTF.

Distanční vzdělávání (dále jen „DiV“) je součástí kombinované formy studia vybraných studijních programů realizovaných na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „CMTF“).